Toegankelijkheid

De DgG Gemeenschapscentra streeft ernaar haar websites en applicaties drempelloos toegankelijk te maken. De digitale toegankelijkheidsverklaring is vereist door het Besluit individuele en openbare elektronische communicatie van overheidsinstanties in het Duitse taalgebied (wetgeving ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.kuz.be.

Status van verenigbaarheid met de eisen.

Deze website voldoet aan de WCAG/AA-criteria en is grotendeels, maar nog niet volledig, toegankelijk. Aan de eisen van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 wordt grotendeels voldaan.

De volgende functies worden momenteel ondersteund.

 • Vergroot lettertype/weergave: Het vergroten van de paginaweergave met de gangbare browsers (bijvoorbeeld Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera en Apple Safari) gebeurt met “CTRL” en “+” voor Windows en met “cmd” en “+” voor Apple.
 • Het verkleinen van de paginaweergave bij de gangbare browsers (bijvoorbeeld Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera en Apple Safari) wordt gedaan met “CTRL” en “-” voor Windows en met “cmd” en “-” voor Apple.
 • De inhoud van de website past zich automatisch aan de schermgrootte van het gebruikte apparaat aan (responsive web design).
 • Backgrounding van alternatieve teksten voor afbeeldingen. Wanneer de muis over een afbeelding glijdt, wordt de inhoud van de afbeelding toegelicht. Deze informatie wordt meegenomen door voorleessoftware.
 • Een browser-side voorleesfunctie van teksten (bijvoorbeeld van Firefox 49.0) wordt op de meeste subpagina’s ondersteund. Vanwege hun verschillende inhoud is deze functie niet beschikbaar op de homepage.
 • Logische structuur en overzicht van de inhoud.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen:

  • Documenten (.pdf, .docx, etc.)

ingebed in de webpresentie.

Redenering:

De verstrekte documenten zullen achtereenvolgens worden aangepast.

  • Video’s

ingebed in de website.

Redenering:

De verstrekking van de video’s met een audiobeschrijving kon tot dusver niet worden gerealiseerd.

  • Cartografie binnen de website

Redenering:

Cartografische weergave is een nuttige en zeer nuttige aanvulling op informatie. Cartografie is van nature een picturale weergave en kan dus niet voldoen aan de eisen van volledige toegankelijkheid.

 • Editorial content (partial)

Redenering:

Vanwege de vakspecifieke inhoud die ten minste gedeeltelijk op deze website wordt gepubliceerd, is een eenvoudige taalopmaak (bijvoorbeeld het weglaten van technische termen) niet altijd mogelijk.

Ter verduidelijking van de context en voor een betere illustratie worden afbeeldingen (bijv. infographics) of lijsten in tabelvorm gebruikt. Deze zijn niet voor iedereen toegankelijk.

 • Contrasten (gedeeltelijk)

Redenering:

Sommige inhoud heeft een te laag contrast tussen voor- en achtergrondkleur. Een oplossing voor dit probleem moet worden besproken met de ontwikkelaar van de website.

  • Ontbrekende alternatieve teksten (gedeeltelijk)

Redenering:

Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst waarmee de inhoud van een afbeelding kan worden verklaard wanneer er met de muis overheen wordt gegaan. Deze informatie kan ook in aanmerking worden genomen door voorleessoftware. Ontbrekende alternatieve teksten worden geleidelijk toegevoegd.

  • Missing labelling of the search function (partially)

Redenering:

Sommige knoppen die nodig zijn voor het maken van webpagina’s (‘searchsubmit-mobile’ en ‘searchsubmit-desktop’) zijn niet gelabeld en kunnen niet worden gelezen door toegankelijkheidstools. Deze knoppen zijn alleen bedoeld voor websitefunctionaliteit en hebben geen redactionele inhoud.

Creatie van deze Toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring is opgesteld op 1 april 2021.

De beoordeling van de verenigbaarheid van de website met de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102′ is onderzocht in de vorm van een zelfevaluatie door de overheidsinstantie. De Accessibility Check accessibility.belgium.be/nl/tools/bosa-accessibility-check ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) werd hiervoor als basis genomen. Bovendien werd de site onderworpen aan een kritische analyse volgens de W3C-criteria.

Verdere acties om de toegankelijkheid te implementeren zullen met de ontwikkelaar van de website worden besproken.

Deze verklaring is voor het laatst herzien op 6 april 2021.

Feedback en contactgegevens.

Vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website kunt u per e-mail sturen naar info@kuz.be of schriftelijk naar KUZ Burg Reuland, Kultur- und Gemeinschaftszentrum, Mierelterweg 21, B-4790 Burg-Reuland.

Ons doel is de artikelen zo te schrijven dat ze ook begrijpelijk zijn voor bezoekers die niet of slechts oppervlakkig met het betreffende onderwerp vertrouwd zijn. Wij houden graag rekening met uw suggesties als een artikel naar uw mening de over te brengen inhoud onnodig ingewikkeld weergeeft.

Handhavingsprocedure

Als u geen of een onbevredigend antwoord krijgt via bovengenoemde feedbackmethoden, kunt u dit kenbaar maken door een klacht in te dienen bij het directoraat Gemeenschapscentra van DgG.

Indien u geen bevredigend antwoord krijgt op uw vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap, Platz des Parlaments 1, 4700 Eupen, per e-mail beschwerde@dg-ombudsdienst.be of schriftelijk. U kunt ook een afspraak maken via het gratis nummer 0800 987 59. De ombudsman zal uw klacht onderzoeken en proberen te bemiddelen.